Obsługa pojazdów

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

   a) poziom oleju w silniku,

    b) poziom płynu chłodzącego,

   c) poziom płynu hamulcowego,

   d) obecność płynu w zbiorniu spryskiwaczy,

   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych,

   g) działanie świateł mijania,

   h) działanie świateł drogowych,

   i) działanie świateł hamowania „STOP”,

   j) działanie świateł cofania,

   k) działanie świateł kierunkowskazów,

   l) działanie świateł awaryjnych,

   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

   – jeżeli występuje.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego

 

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (1 glos(-ów))