Znaki ostrzegawcze    
Znak A-1.svg Znak A-2.svg Znak A-3.svg Znak A-4.svg Znak A-5.svg
A-1: niebezpieczny zakręt w prawo A-2: niebezpieczny zakręt w lewo A-3: dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo A-4: dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo A-5: skrzyżowanie dróg
Znak A-6a.svg Znak A-6b.svg Znak A-6c.svg Znak A-6d.svg Znak A-6e.svg
A-6a: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-6b: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony A-6c: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony A-6d: wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z prawej strony A-6e: wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z lewej strony
Znak A-7.svg Znak A-8.svg Znak A-9.svg Znak A-10.svg Znak A-11.svg
A-7: ustąp pierwszeństwa przejazdu A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym A-9: przejazd kolejowy z zaporami A-10: przejazd kolejowy bez zapór A-11: nierówna droga
Znak A-11a.svg Znak A-12a.svg Znak A-12b.svg Znak A-12c.svg Znak A-13.svg
A-11a: próg zwalniający A-12a: zwężenie jezdni dwustronne A-12b: zwężenie jezdni prawostronne A-12c: zwężenie jezdni lewostronne A-13: ruchomy most
Znak A-14.svg Znak A-15.svg Znak A-16.svg Znak A-17.svg Znak A-18a.svg
A-14: roboty na drodze A-15: śliska jezdnia A-16: przejście dla pieszych A-17: dzieci A-18a: zwierzęta gospodarskie
Znak A-18b.svg Znak A-19.svg Znak A-20.svg Znak A-21.svg Znak A-22.svg
A-18b: zwierzęta dzikie A-19: boczny wiatr A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-21: tramwaj A-22: niebezpieczny zjazd
Znak A-23.svg Znak A-24.svg Znak A-25.svg Znak A-26.svg Znak A-27.svg
A-23: stromy podjazd A-24: rowerzyści A-25: spadające odłamki skalne A-26: lotnisko A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki
Znak A-28.svg Znak A-29.svg Znak A-30.svg Znak A-31.svg Znak A-31 lewa.svg
A-28: sypka nawierzchnia A-29: sygnały świetlne A-30: inne niebezpieczeństwo A-31: niebezpieczne pobocze A-31 wariant: niebezpieczne pobocze po lewej stronie
Znak A-32.svg Znak A-33.svg Znak A-34.svg
A-32: oszronienie jezdni A-33: zator drogowy A-34: wypadek drogowy
  Znaki zakazu  
Znak B-1.svg Znak B-2.svg Znak B-3.svg Znak B-3a.svg Znak B-4.svg
B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach B-2: zakaz wjazdu wszelkich pojazdów B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem jednośladów B-3a: zakaz wjazdu autobusów B-4: zakaz wjazdu motocykli
Znak B-5.svg Znak B-5 6ton.svg Znak B-6.svg Znak B-7.svg Znak B-8.svg
B-5: zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej, niż  3,5 t B-5 (wariant): zakaz wjazdu poj. ciężarowych o dopuszczalnej masie większej, niż określono na znaku (tu: 6 t) B-6: zakaz wjazdu ciągników rolniczych B-7: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-8: zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Znak B-9.svg Znak B-10.svg Znak B-11.svg Znak B-12.svg Znak B-13.svg
B-9: zakaz wjazdu rowerów B-10: zakaz wjazdu motorowerów B-11: zakaz wjazdu rowerów wielośladowych B-12: zakaz wjazdu z wózkami ręcznymi B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak B-13a.svg Znak B-14.svg Znak B-15.svg Znak B-16.svg Znak B-17.svg
B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę B-15: zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku (tu: 2 m) B-16: zakaz wjazdu pojazdów wyższych, niż określono na znaku (tu: 3,5 m) B-17: zakaz wjazdu pojazdów dłuższych, niż określono na znaku (tu: 6 m)
Znak B-18.svg Znak B-19.svg Znak B-20.svg Znak B-21.svg Znak B-22.svg
B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż określono na znaku B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż określono na znaku B-20: bezwzględny nakaz zatrzymania się B-21: zakaz skrętu w lewo B-22: zakaz skrętu w prawo
Znak B-23.svg Znak B-24.svg Znak B-25.svg Znak B-26.svg Znak B-27.svg
B-23: zakaz zawracania B-24: koniec zakazu zawracania B-25: zakaz wyprzedzania B-26: zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-27: koniec zakazu wyprzedzania
Znak B-28.svg Znak B-29.svg Znak B-30.svg Znak B-31.svg Znak B-32.svg
B-28: koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-29: zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-30: koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych B-31: pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-32: stój – kontrola celna
Znak B-33.svg Znak B-34.svg Znak B-35.svg Znak B-36.svg Znak B-37.svg
B-33: ograniczenie prędkości (tu: 50 km/h) B-34: koniec ograniczenia prędkości (tu: 50 km/h) B-35: zakaz postoju B-36: zakaz zatrzymywania się B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak B-38.svg Znak B-39.svg Znak B-40.svg Znak B-41.svg Znak B-42.svg
B-38: zakaz postoju w dni parzyste B-39: strefa ograniczonego postoju B-40: koniec strefy ograniczonego postoju B-41: zakaz ruchu pieszych B-42: koniec zakazów
Znak B-43.svg Znak B-44.svg
B-43: strefa ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h) B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h)
Znaki nakazu  
Znak C-1.svg Znak C-2.svg Znak C-3.svg Znak C-4.svg Znak C-5.svg
C-1: nakaz skrętu w prawo przed znakiem C-2: nakaz skrętu w prawo za znakiem C-3: nakaz skrętu w lewo przed znakiem C-4: nakaz skrętu w lewo za znakiem C-5: nakaz jazdy na wprost
Znak C-6.svg Znak C-7.svg Znak C-8.svg Znak C-9.svg Znak C-10.svg
C-6: nakaz jazdy prosto lub skrętu w prawo C-7: nakaz jazdy prosto lub skrętu w lewo C-8: nakaz skrętu w lewo lub w prawo C-9: ominąć znak z prawej strony C-10: ominąć znak z lewej strony
Znak C-11.svg Znak C-12.svg Znak C13.svg Znak C13a.svg Znak C-14.svg
C-11: ominąć znak z lewej lub prawej strony C-12: ruch okrężny C-13: droga dla rowerów C-13a: koniec drogi dla rowerów C-14: nakaz utrzymywania prędkości minimalnej 30 km/h
Znak C-15.svg Znak C-16.svg Znak C-16a.svg Znak C-17.svg Znak C-18.svg
C-15: koniec obowiązywania nakazu utrzymywania prędkości minimalnej C-16: droga dla pieszych C-16a: koniec drogi  dla pieszych C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi C-18: nakaz stosowania łańcuchów przeciwśniegowych
Znak C-19.svg
C-19: koniec nakazu stosowania łańcuchów przeciwśniegowych
Znaki informacyjne  
Znak D-1.svg Znak D-2.svg Znak D-3.svg Znak D-4a.svg Znak D-4b.svg
D-1: droga z pierwszeństwem D-2: koniec drogi z pierwszeństwem D-3: droga jednokierunkowa D-4a: droga bez przejazdu D-4b: wjazd na drogę bez przejazdu
Znak D-5.svg Znak D-6.svg Znak D-6a.svg Znak D-6b.svg Znak D7.svg
D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi D-6: przejście dla pieszych D-6a: przejazd dla rowerzystów D-6b: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-7: droga ekspresowa
Znak D-8.svg Znak D9.svg Znak D-10.svg Znak D-11.svg Znak D-12.svg
D-8: koniec drogi ekspresowej D-9: autostrada D-10: koniec autostrady D-11: początek pasa ruchu dla autobusów D-12: pas ruchu dla autobusów
Znak D-13.svg Znak D-14.svg Znak D-15.svg Znak D-16.svg Znak D-17.svg
D-13: początek pasa ruchu powolnego D-14: koniec pasa ruchu powolnego D-15: przystanek autobusowy D-16: przystanek trolejbusowy D-17: przystanek tramwajowy
Znak D-18.svg Znak D-18a.svg Znak D-18b.svg Znak D-19.svg Znak D-20.svg
D-18: parking D-18a: parking – miejsce zastrzeżone D-18b: parking zadaszony D-19: postój taksówek D-20: koniec postoju taksówek
Znak D-21.svg Znak D-21a.svg Znak D-22.svg Znak D-23.svg Znak D-23a.svg
D-21: szpital D-21a: policja D-22: punkt opatrunkowy D-23: stacja paliwowa D-23a: stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
Znak D-24.svg Znak D-25.svg Znak D-26.svg Znak D-26a.svg Znak D-26b.svg
D-24: telefon D-25: poczta D-26: stacja obsługi technicznej D-26a: warsztat wulkanizacyjny D-26b: myjnia
Znak D-26c.svg Znak D-26d.svg Znak D-27.svg Znak D-28.svg Znak D-29.svg
D-26c: toaleta publiczna D-26d: natrysk D-27: bufet lub kawiarnia D-28: restauracja D-29: hotel (motel)
Znak D-30.svg Znak D-31.svg Znak D-32.svg Znak D-33.svg Znak D-34.svg
D-30: obozowisko (kemping) D-31: obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep D-32: pole biwakowe D-33: schronisko młodzieżowe D-34: punkt informacji turystycznej
Znak D-34a.svg Znak D-35.svg Znak D-35a.svg Znak D-36.svg Znak D-36a.svg
D-34a: informacja radiowa o ruchu drogowym D-35: przejście podziemne dla pieszych D-35a: schody ruchome w dół D-36: przejście nadziemne dla pieszych D-36a: schody ruchome w górę
D37.svg D38.svg Ograniczenia prędkości w Polsce od 2011.svg Znak D-39a.svg Znak D-40.svg
D-37: tunel D-38: koniec tunelu D-39: dopuszczalne prędkości[7] D-39a: opłaty drogowe D-40: strefa zamieszkania
Znak D-41.svg Znak d42.svg Znak d43.svg Znak D-44.svg Znak D-45.svg
D-41: koniec strefy zamieszkania D-42: obszar zabudowany D-43: koniec obszaru zabudowanego D-44: strefa parkowania D-45: koniec strefy parkowania
Znak D-46.svg Znak D-47.svg Znak D-48.svg Znak D-49.svg Znak D-50.svg
D-46: droga wewnętrzna D-47: koniec drogi wewnętrznej D-48: zmiana pierwszeństwa D-49: pobór opłat D-50: zatoka
Znak D-51.svg Znak D-52.svg Znak D-53.svg