Ośrodek Szkolenia Kierowców

Szybko, tanio, skutecznie

Szkolenie

Kategoria AM

Kurs na kategorię AM obejmuje:
-  5 godzin wykładów obejmujących:
Przepisy ruchu drogowego - Ustawa prawo o ruchu drogowym
Znaki i sygnały drogowe
Zajęcia z pierwszej pomocy
Obsługa pojazdu. Obowiązki właściciela pojazdu
Kryteria egzaminacyjne


- 5 godzin zajęć praktycznych obejmujących między innymi:
Omówienie motootoroweru, manewry na placu

Minimalny wiek kursanta to 13 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat AM, (szkolenie teoretyczne) muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.
Oświadczenie rodziców/opiekunów

Kategoria A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat. (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej).


WAŻNE:

1. Minimalny wiek kursanta to 15 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat A1 którzy nie ukończyli 16 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.
Oświadczenie rodziców/opiekunów
2. Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym przystosowanym do nowych zadań egzaminacyjnych


Kurs na kategorię A1 obejmuje:

-  30 godzin wykładów obejmujących:
Przepisy ruchu drogowego – Ustawa prawo o ruchu drogowym
Znaki i sygnały  drogowe
Zajęcia z pierwszej pomocy
Obsługa pojazdu
Obowiązki właściciela pojazdu
Kryteria egzaminacyjne

 - 20 godzin zajęć praktycznych obejmujących między innymi:
Omówienie motocykla, manewry na placu
Ruszanie z miejsca
Slalom
Ruszanie na wzniesieniu
Hamowanie i hamowanie w miejscu wyznaczonym
Pozycja na motocyklu
Właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla,
Przeciwskręt  i redukcja z międzygazem,
Jazda z pasażerem
Jazda w ruchu miejskim z uwzględnieniem trasy egzaminacyjnej

Kategoria A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

WAŻNE:

 Minimalny wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat A2 którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.
Oświadczenie rodziców/opiekunów
 Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym przystosowanym do nowych zadań egzaminacyjnych


Kurs na kategorię A2 obejmuje:

-  30 godzin wykładów obejmujących:
Przepisy ruchu drogowego – Ustawa prawo o ruchu drogowym
Znaki i sygnały  drogowe
Zajęcia z pierwszej pomocy
Obsługa pojazdu
Obowiązki właściciela pojazdu
Kryteria egzaminacyjne


 - 20 godzin zajęć praktycznych obejmujących między innymi:
Omówienie motocykla, manewry na placu
Ruszanie z miejsca
Slalom
Ruszanie na wzniesieniu
Hamowanie i hamowanie w miejscu wyznaczonym
Pozycja na motocyklu
Właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla,
Przeciwskręt  i redukcja z międzygazem,
Jazda z pasażerem
Jazda w ruchu miejskim z uwzględnieniem trasy egzaminacyjnej
 

Kategoria A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej)

 • 24 lata;
 • 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat


WAŻNE:

Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym 

przystosowanym do nowych zadań egzaminacyjnych


Kurs na kategorię A obejmuje:

-  30 godzin wykładów obejmujących:
Przepisy ruchu drogowego – Ustawa prawo o ruchu drogowym
Znaki i sygnały  drogowe
Zajęcia z pierwszej pomocy
Obsługa pojazdu
Obowiązki właściciela pojazdu
Kryteria egzaminacyjne
 

- 20 godzin zajęć praktycznych obejmujących między innymi:
Omówienie motocykla, manewry na placu
Ruszanie z miejsca
Slalom
Ruszanie na wzniesieniu
Hamowanie i hamowanie w miejscu
Pozycja na motocyklu
Właściwe posługiwanie się mechanizmami motocykla,
Przeciwskręt  i redukcja z międzygazem,
Jazda z pasażerem
Jazda w ruchu miejskim z uwzględnieniem trasy egzaminacyjnej

Kategoria B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
 • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.
Kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.


WAŻNE:

 Minimalny wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat B, którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.
Oświadczenie rodziców/opiekunów


Kurs na kategorię B obejmuje:

-  30 godzin wykładów obejmujących:
Przepisy ruchu drogowego – Ustawa prawo o ruchu drogowym
Znaki i sygnały  drogowe
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
Obsługa pojazdu
Obowiązki właściciela pojazdu
Kryteria egzaminacyjne
 
- 30 godzin zajęć praktycznych obejmujących między innymi:
Omówienie samochodu, przygotowanie do jazdy, manewry na placu
Płynne ruszanie z miejsca
Jazda po łuku
Ruszanie na wzniesieniu
Parkowanie (różne warianty)
Zawracanie
Jazda w ruchu miejskim z uwzględnieniem trasy egzaminacyjnej