Oferta kursu na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, AM, B

Kat. A - Suzuki Gladius

Kategoria:   A

Wymagania dla kategorii A

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 24 lat
 • Ukończenie 20 lat w przypadku posiadania prawa jazdy kat A2 przez
  conajmniej dwa lata, ponieważ prawo jazdy kat A2 można uzyskać
  najwcześniej w wieku 18 lat.

Uprawnienia po kursie dla kat. A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).
 
Kat. A2

A2

Wymagania dla kategori A2

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców
  lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie
  najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat  Zgoda rodziców – 
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk). 

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia
  teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom
  wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy
Kat. A1

A1

Wymagania dla kategorii A1

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 16 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna prawnego (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 16 lat) – Zgoda rodziców
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk). 

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

Zajęcia praktyczne – jazdy

 • 20 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

Uprawnienia po kursie dla kat. A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.
Kat. AM

AM

Wymagania dla kategorii AM

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 14 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna prawnego (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 14 lat) –Zgoda rodziców
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk). 

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 5 godzin lekcyjnych (45″) – zajęć z zakresu przepisów ruchu drogowego, budowy i eksploatacji motoroweru,

Zajęcia praktyczne – jazdy

 • 5 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

Uprawnienia po kursie dla kat. AM

Kategoria AM  prawa jazdy uprawnia do kierowania motorowerem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz z przyczep.

Kat.B

B

Wymagania dla kategori B

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat) Zgoda rodziców.
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk).

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

Zajęcia praktyczne – jazda

 •  30 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

Uprawnienia po kursie dla kat. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
 • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie
Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie.