1 - wskaźnik poziomu oleju

2 - wlew oleju

   Wyciągnij bagnet (wskaźnik poziomu oleju) i przygotowaną wcześniej szmatką przetrzyj dokładnie cały znajdujący się na nim olej. Teraz wsuń bagnet z powrotem na miejsce, dokładnie i do końca, po czym wysuń go ponownie. Przy zachowaniu całej procedury, odczyt na wskaźniku bagnetu powinien dokładnie wskazywać 
poziom oleju i zamykać się między minimum, a maximum.

Warunki do prawidłowego pomiaru to:

  • samochód, powinien być ustawiony na równej, oziomej powierzchni
  • silnik, powinien być wyłączony i przestudzony.

Jeśli jest to poziom w okolicach lub poniżej minimum, należy niezwłocznie dolać do zbiornika odpowiednią porcję oleju. 

Uwaga! Oleju silnikowego nie wolno przelewać poza wskazaną przez producenta ilość!

Nadmiar oleju może okazać się równie szkodliwy, jak jego niedostatek.

 

wskaźnik poziomu oleju