tel. +48 604 758 151

Zapraszamy na rozpoczęcie kursu 26.04.2024 r. Szkolimy również pojazdem z automatyczną skrzynią biegów

Kategoria B

Kurs składa się z:

Części teoretycznej

W ramach części teoretycznej odbędzie się łącznie 30 godzin zajęć lekcyjnych, przygotowujących kursanta do wewnętrznego egzaminu teoretycznego oraz dalszej, praktycznej nauki. Czas trwania każdej lekcji to 45 minut. Podczas zajęć teoretycznych nauki jazdy uzyskasz wiedzę dotyczącą zasad poruszania się w ruchu drogowym, aktualnych przepisów drogowych, a także odbędziesz kompletny kurs udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, obejmujący szkolenie teoretycznie i ćwiczenia (co najmniej 4-godzinny). Spotkania dostosowywanie są indywidualnie do grup zajęciowych lub poszczególnych osób.

Części praktycznej

Po ukończeniu części teoretycznej kursu, kursant może przejść do rozpoczęcia części praktycznej, która obejmuje pełnych 30 godzin nauki jazdy z instruktorem. Podczas zajęć praktycznych, zapoznasz się z obsługą pojazdu samochodowego, nauczysz się jak nim kierować i poruszać się w ruchu drogowym. Samochody, którymi będziesz jeździł, są takie same jak pojazdy egzaminacyjne. Podczas nauki zwracamy uwagę na najtrudniejsze skrzyżowania i miejsca w mieście, z którymi możesz mieć do czynienia w trakcie egzaminu. Kładziemy szczególną uwagę na przygotowanie Cię do bezproblemowego zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Po ukończeniu tej części będziesz umiał sprawnie poruszać się po drogach oraz placu manewrowym, a także wskazać i nazwać najważniejsze komponenty pojazdu. Po zdaniu wewnętrznego egzaminu teoretycznego oraz ukończeniu wszystkich 30 godzin zajęć praktycznych będziesz w pełni przygotowany do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. 

Wymagania, jakie musi spełnić kandydat, aby przystąpić do kursu na prawo jazdy dla kat. B:

  • Osiągnięcie wymaganego wieku – 18 lat
  • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat) Zgoda rodziców.
  • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk).

Uprawnienia, jakie otrzyma kursant po ukończeniu kursu dla kat. B:

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
  • ww. pojazdem z przyczepą lekką;
  • ww. pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Formularz kontaktowy

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców "Zbyszek" - Zbigniew Wardak z siedzibą w Łukowie, 21-400 pl. Gabriela Narutowicza 3.Czytaj więcej
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Pani/Panu ofert produktów i usług firmy Ośrodek Szkolenia Kierowców "Zbyszek" - Zbigniew Wardak. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem